Doktoru Alkışlamak

Hekimlerin temel uğraşı alanı.
İnsan‘dır.
İnsanın sağlığıdır.
Kişinin her yönden sağlığının sağlanmasıdır…

Öncelikle bir hasta vardır.
Sağlığı için çare aramaktadır.
Derdine derman olacak bir Hekim‘e.
İhtiyaç duymaktadır…

Hekimlerin de yardımcıları vardır.
Hemşireler, teknisyenler, asistanlar.
Bazen diğer Uzman Hekimler ve Eczacılar.
Hastanın tanı ve tedavisinde rol alırlar…

Doktor-Hasta ilişkisi.
Genelde ilgilendirir iki kişiyi.
Eğer hasta, çocuk veya bebekse.
Doğal olarak aileler de karışır bu işe…

Hasta olan kişi, bir Hekim‘e.
Başvurmuş ise.
Hekim şikayetlerini özenle dinler önce.
Sonra da geçer muayeneye…

Muayenenin bitiminde.
Birkaç olasılık düşünür önce.
Eğer gerek görürse.
Başvurur bazı ilgili tetkiklere

Tüm bulguları değerlendirir birlikte.
Eğer dilerse.
Danışabilir.
Başka Hekimlere de…

Uygun tanıyı seçer.
Hızla karar verir.
Tedaviyi düşünür, hastasını bilgilendirir.
İlaç ya da ameliyat önerir…

Kolay kolay gelinmemiştir.
Bu aşamaya.
Binlerce yılların birikimiyle.
Deneyimlerle, tecrübelerle…

Rolü vardır bu olayda.
Eski sağaltımcıların da.
Şarlatanların, kocakarıların da.
Büyücülerin, berberlerin de…

Hipokrat‘ların, Galen‘lerin.
İbni Sina‘ların, Pastör‘lerin.
Semmelweiss‘ların, Harvey‘lerin.
Bernard‘ların, Jenner‘lerin.
Koch‘ların, Röntgen‘lerin.
Salk‘ların, Fleming‘lerin.
Freud‘ların, Yaşargil‘lerin de…

6 yıl yoğun bir eğitimin sonrasında.
Kavuşur bir Hekim Tıp Doktoru diplomasına.
Yeminini yapmasıyla da.
Artık baş başadır hastasıyla…

Edindiği bilgilerle.
Ve Hocalarından aldığı eğitimlerle.
Çalışır hastasını tüm gücüyle.
Tedavi etmeye ve iyileştirmeye…

Arkasında büyük bir güç vardır.
Yayınlardan, bilimden, tecrübelerden.
Biyoloji‘den, Kimya‘dan, Fizik‘ten.
Yararlanmaktadır tüm teknolojik gelişmelerden…,

Hastanın dili, dini, ırkı, cinsiyeti.
Zenginliği, fakirliği.
Milliyeti ya da tercihi.
Hiç mi hiç ilgilendirmez bir Hekimi

O işine bakar.
Hastasını iyileştirmeyi amaçlar.
Gece-gündüz nöbet tutar.
Hastasının bakımını yapar…

Hekim çoğu kez galip çıkar.
Günlerce emek verdiği mücadeleden.
Ya da saatlerce uğraşıp,
Titizlikle yaptığı bir ameliyattan…

Hekimler için en büyük ödüldür.
Hastasının iyileşmesi.
Yeniden sıhhatine kavuşması.
Ve güler yüzle hastaneden ayrılması…

Alkış gerekmez Doktorlara.
Tüm bu uğraşılarının sonunda.
Onlar çoktan razıdırlar alkışlanmamaya.
Yeter ki onlara kurşun sıkılmaya…

Dr. Yücel TANYERİ