Test sonuçlarında iyatrojenik hipokloremi nedenleri

Eğer bir serumda klor analizi yapılacaksa bu durum çok önemlidir. Çünkü kan alındıktan sonra, bir çok laboratuvarda biyokimya tüpleri santrifüj edildikten sonra cihaza verilmek üzere sıra sıra dizilir ve cihazın ‘’cap piercing’’ özelliği yok ise veya kullanılmaz ise, kapakları açılmaktadır. Bu durumda tüp içindeki kanın CO2 konsantrasyonu azalır, çünkü dış ortamda O2 daha fazladır. Kanda CO2 azalınca denge kurmak için, tüp içindeki eritrosit içi HCO3 süratle önce H2CO3’e sonra da CO2’ye dönüşür ve oluşan CO2, hücre içinden kana geçer. Böylece bikarbonat eritrosit içinde azalır ve bu iyonik dengeyi yeniden kurabilmek için, kandaki klor, azalan bikarbonat yerine eritrosit içine geçer. Böylece serum analizinde hafif hipokloremi bulunabilir. Ölçümlerde buna dikkat edilmelidir.

Eritrositlerde  üretilen bikarbonat aslında plazma için üretilmiştir ve plazmaya salınır fakat, plazmadan da klor anyonu ile değiş tokuş yapılarak ( Chloride Shift ) plazmaya salınır. Eritrositlerde bu yolla üretilen ve sitoplazmada bolca kuvvetli baz olan HCO3- vardır. HCO3- difüzyonla hücre dışına çıkınca, hücre dışından da difüzyonla zayıf baz olan Cl-, eritrosit içine girer.

Bu son durumu bir şekille gösterirsek :

Yukarıdaki şekilde mavi noktalar kuvvetli baz olan HCO3- iyonunu, kırmızı noktalar ise zayıf baz olan Cl- iyonunu göstermektedir . Sonuçta zayıf bazik olan Cl- iyonlarının ozmoz ile alınıp, daha bazik olan HCO3- iyonlarının  eritrositlerden plazmaya salıverilmesi,  önemli bir tamponlama hazırlığıdır ( MAYIS 2011 BİYOKİMYA TUS SORUSU ).