Samsundaki Casus Mısırlı : Matossian

Samsun‘un nüfus artış hızı yüksek olan büyük ilçesi Atakum, mazisinde Samsun tütününü barındırıyor. Atakum, tarihte bir zamanlar Samsun tütününün toprakta yetiştiği yer olarak ünlüydü. Ama o zamanlar Atakum ‘un adı Matosyon‘du. Türkçe olmayan bir isim. Kim vermiş o bölgeye bu ismi ? Atakum isminin o zamanlar matosyon olmasının nedeni Mısır asıllı meşhur Ermeni tütün tüccarları olan  Matossian’lardan gelmektedir. Osmanlı Devletinde şu anda Atakum olarak bildiğimiz yerde Matossian’ların tütün bahçeleri varmış ve tüm dünyaya en kaliteli sosyete sigaraları buradan dağılırmış.

Bugünkü Atakum  ilçesi kast edilirdi Matasyon  denilince ama daha sınırlı bir bölge adıydı matasyon. Matasyonun sınırları bu günkü Teknik Lise, yada karayolları kampını içine alan bölgeden başlar,  yine bu günkü atakum içinde kalan Türk-İş kavşağına kadar sınırları olan sahil kısmıydı. O zamanki matasyon, şimdiki Atakum ilçesi içinde idi ama tamamını kapsamıyordu.  Osmanlı döneminde o araziler Mısırlı Ermenilerden olan Matossian ( Matosyan ) ailesine aitmiş.

 

Osmanlı döneminde ülkemizde cirit atan global dünyanın casusları, misyonerleri, Türk düşmanları ve İslam düşmanları, bu ülkenin dört bir yanına dağılmışlar, bu ülkenin gençlerini ve geleceğini çalmak için türlü türlü kılıklara bürünmüşler, bazen din misyoneri, bazen muazzam türkçe konuşan bir sözde müslüman hoca olmuşlar, bazen kaynağı belli olmayan paralarla ticaret zengini olmuşlar ve paranın acımasız gücüyle şehre hakim olmuşlar, kısaca hepsi bir ajan Lawrence görevini üstlenmişler. İşte bu anlamda da Matosyan ya da Mutasyan Çiftliği de denilen araziler, Jacques, Joseph ve Victor Matossian kardeşler tarafından tütün tarımında kullanılırmış. Nihayetinde Osmanlı yıkılınca muradına eren global güçlerin Samsundaki temsilcileri olan Jacques, Joseph ve Victor Matossian kardeşler,  firmalarını 1927 yılında başka bir şirkete satmışlardır.

Osmanlı döneminde Atakum arazileri Mısırlı Ermenilerden olan Matossian ( Matosyan ) ailesine aitti. Matosyan ya da Mutasyan Çiftliği de denilen araziler tütün tarımında kullanılırdı. Zaman içinde Matasyon olarak kısalmış ve sonraları da Atakum’a çevrilmiş. Matasyon Kardeşlerden Joseph Matossian 1961 yılında Mısır’ın Tütün Ticaret Odası başkanı iken Mısır devlet başkanı Nasır’a tiryakisi olduğu Kent sigarasına benzer bir sigara yapma sözü verir ve Mısır’da halen kullanılmakta olan Kleopatra sigarasını üretti. 

Türk gençliği her zaman uyanık olmalıdır. Bizi aşırı seven avrupalı ve amerikalı asla yoktur, ülkemize geçmişte farklı amaçlar için gelmiş ve bu ülke topraklarına ait olmayan ve bizlere içten içe düşmanlık besleyen binlerce melek görünümlü şeytan vardır ve daima olacaktır. Bu gün filisin kendi yaptığı açgözlülüğün cezasını çekmektedir. Daha önce Ulu Hakan’ın 1 karış toprağını dünya ağırlığı kadar altına değişmediği filistin topraklarını, hepsinden önemlisi de ilk kıblemiz KUDÜS’ü para ile satmışlar, bu gün gelinen noktaya gelmişlerdir. Biz de bu ibret dolu tarihten ders alarak geleceğimizi güvenle şekillendirmeli, kimseye 1 karış toprak satmamalıyız. Kiralama serbest olmalı ama satış yasak olmalıdır. Yoksa matosyonlar pusudadır. Matosyon adı yerine Atatürk’ün şehrindeki bu güzel ilçeye ATAKUM adı da çok güzel yakışmıştır.

Spn olarak : Şehit kanı ile alınmış bu kutsal topraklar hiçbir şekilde satılmamalıdır.