APRI ve Fibro Test : Karaciğer fibrozisi ve siroza gidişi öngören formülasyonlar.

APRI test :

APRI , bir AST – Trombosit Oranı İndeksi (APRI) hesaplanmasıdır. Karaciğerin FİBROZİS ‘e maruz kalıp kalmadığını, ne şiddette maruz kaldığını doktora tahmin ettiren, yol gösteren, bir fikir verdiren hesaplamadır. Biyokimya uzmanları genellikle, bir APRI değeri hesaplanırken AST için normalin  üst sınırı için değer olarak 40 IU/L kullanırlar.

40 çalışmanın meta-analizinde araştırmacılar, 1.0’den büyük bir APRI skorunun sirozu öngörmede duyarlılığın %76 ve özgüllüğünün %72 olduğu sonucuna vardılar.

Ek olarak, hatta 0.7’den büyük bir APRI skorunun dahi anlamlı hepatik fibrozisi öngörmede %77 duyarlılığa ve %72 özgüllüğe sahip olduğu sonucuna varmışlardır ( Lin ZH, Xin YN, Dong QJ, et al. Performance of the aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index for the staging of hepatitis C-related fibrosis: an updated meta-analysis. Hepatology. 2011;53:726-36.). 

Sirozun saptanması için, 2.0’lık bir APRI kesme puanının kullanılması daha spesifik (%91) ancak daha az duyarlıydı (%46).

APRI skoru ne kadar düşükse (0,5’ten az), negatif tahmin değeri (ve sirozu ekarte etme yeteneği) o kadar büyük olur.

APRI değeri (1.5’ten büyük) ne kadar yüksek olursa, pozitif tahmin değeri ( siroz ‘a doğru gidiş ) o kadar büyük olur. Orta aralık değerleri daha az faydalıdır.

Tek başına APRI, önemli bir hastalığı ekarte etmek için muhtemelen yeterince duyarlı değildir. Birden fazla, başka indekslerin bir arada kullanılmasına ihtiyaç vardır (APRI artı FibroTest gibi) . Algoritmik bir yaklaşımın, tek başına APRI kullanmaktan daha yüksek tanısal doğrulukla sonuçlanabileceği aşikardır ( Chou R, Wasson N. Blood tests to diagnose fibrosis or cirrhosis in patients with chronic hepatitis C virus infection: a systematic review. Ann Intern Med. 2013;158:807-20. ).

                             AST / AST normalin üst limiti ( 40 U/L )

APRI   =   ———————————————————- x 100  =

                                   Platelet Sayısı ( 10 3/ L )

 

Fibrozis-4 (FIB-4, Fibrotest )  : 

Fibrosis-4 skoru, karaciğerdeki skar miktarını tahmin etmeye yardımcı olur. FIB-4 değerini hesaplamak için gerekli değerleri girip hesaplamak yeterlidir.

Formülün sonunda 1.45’lik daha düşük bir kesme değeri kullanıldığında, <1.45 bir FIB-4 skoru, ileri fibroz için %90’lık bir negatif prediktif değere sahipti ( Ishak fibrozis skorunda  4-6 arasındaki değerlerde, fibrozu siroza erken köprülemeyi içerir).

Buna karşılık, bir FIB-4 >3,25, gelişmiş fibrozis için %97 özgüllüğe ve %65’lik bir pozitif prediktif değere sahip olacaktır.

                                              Yaş x AST ( U/L )

FIB-4 = ——————————————————– x 100 =

                 Platelet Sayısı ( 10 3/ L )  x  ALT ( U/L)

                 

Tıp Araştırmacıları, bu bireylerin potansiyel olarak %86’lık bir genel doğrulukla karaciğer biyopsisinden kaçınabileceklerini savundular. ( Sterling RK, Lissen E, Clumeck N, et. al. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis patients with HIV/HCV co-infection. Hepatology 2006;43:1317-1325.)