Sabaha karşı geçirilen miyokard enfarktüsü ( kalp krizi ) daha tehlikelidir !

Miyokard enfarktüsü (MI), Batı ülkelerinde önde gelen ölüm nedenidir.

Epidemiyolojik çalışmalar, akut MI’nın sabahları daha yaygın olduğunu ve mortalite ve iyileşme açısından daha kötü bir sonuçla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Miyokard enfarktüsünün başladığı günün saati, örneğin sabah, öğle, akşam veya gece olması, kalp krizlerindeki ölüm oranını değiştirir. Çünkü ölümü artıran NÖTROFİL denilen akyuvar hücre tipi, sabah erken saatlerde daha çok salınır ve bu da MI’de ölümü artırır. Yani kardiyak nötrofil alımındaki salınımlar  iyileşmeyi ve yaşamı etkiler ( EMBO Mol Med. 2016 Aug; 8(8): 937–948. Makale bilgisi )

Bu ilişkinin arkasındaki mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır. Burada, kalbe nötrofil alımının, sirkadiyen salınımlarının, MI sonrası enfarktüs boyutunu, iyileşmesini ve kardiyak fonksiyonu belirlediği gösterilmiştir.

MI Aktif faz (Zeitgeber zamanı, ZT13) sırasında, kardiyak nötrofil alımı artar, ayrıca artan miyeloid progenitör üretimi, dolaşımdaki artan nötrofil sayıları ve ayrıca artan kardiyak adezyon molekülü ve kemokin ekspresyonu belirgin hale gelir.

Aktif fazdaki MI, yüksek kardiyak nötrofil infiltrasyonu ile sonuçlanmıştır.

Bu zaman noktasında abartılı nötrofilik inflamasyonun sınırlandırılması, enfarktüs boyutunu önemli ölçüde azalttığı ve kalp fonksiyonunu iyileştirdiği bulundu.

Kemik iliğinde nötrofil üretimi ve tutulmasının, günün saatine bağlı olduğunu ve aktif fazın başlangıcında dolaşımdaki nötrofillerin artmış nötrofil ekspresyonu nedeniyle miyokardiyuma göç etme kapasitesinin daha yüksek olduğunu gözlemlediler.

Kalp krizi ( MI ) başlangıcının ve sonuç olarak kardiyak nötrofil birikiminin abartılı bir inflamatuar yanıtı desteklediği sonucuna varıldı. Nötrofilleri bloke ederek veya nötrofilleri kısmen tüketerek nötrofilik inflamasyonu azaltmak, aktif faz sırasında MI sonrasında meydana gelen aşırı kardiyak hasarı önler, ölüm riskini azaltır.

Bu bilgiler ışığında, eminim tüm kardiyologlar ve acil hekimleri , eğer hasta Kalp krizi geçirecekse, bu zaman diliminin sabah olmamasını tercih ederler.

 

Uzm. Dr. Ali COŞKUN

Ordu Tabip Odası Başkanı

dralicoskun.com