KALP KRİZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE 3 PARAMETRE :

KALP KRİZİ RİSKİNDE HDL kolesterol ETKİSİ :
HDL KOLESTEROL DÜZEYİ 42 mg/dl’nin Altında olan kişilerde kalp krizi meydana gelme riski, normale göre 3.3 kat daha fazladır.
Bu oran HDL 2 ve HDL 3 kolesterol için daha da artar.
Normal popülasyona göre ;
HDL 2 kolesterol düzeyi 25 mg/dl ‘nin altında olursa 4 kat ;
HDL 3 kolesterol düzeyi 15 mg/dl ‘nin altında olursa 2 kat
KALP KRİZİ GEÇİRME RİSKİ ARTAR.
HEMOGRAMDAKİ PLATELET ( PLT ) SAYISI VE MPV ÖLÇÜMLERİ KALP KRİZİ RİSKİNİ BELLİ EDEN BAŞKA BİR PARAMETREDİR :
Hemogram ( kan sayımı ) testinde platelet ( trombosit ) düzeyi 250 bin / ml üzerinde ise, MPV ( mean platelet volümü = ortalama platelet büyüklüğü ) de ortalamadan yüksek ise ; kalp krizi geçirme riski artar.
Zaman zaman kan sayımı yaptırın. Hekiminizi düzenli olarak ziyarete gidin.