2022 Sağlık Almanağı

2022 Sağlık Almanağı :

Covid ve Grip :

Covid Pandemisi ile 2020 başında çıktığımız uzun yol, 2022 yılında bir müddet suskunluğa geçti ama hep ortaya çıkabileceğini, zaman zaman yaptığı alevlenmeler ile hatırlattı.

2022’nin ocak ve  şubat aylarında yoğun covid vakaları ve ölümler yaşandı.

Ocak ayında resmi rakamlara göre ölüm sayısı 180’ler civarında, vaka sayısı günlük 90 000 civarında iken,

Şubat ayında ölüm sayısı günlük 285’lere tırmanırken, vaka sayısı günlük 60 000’lere düştü.

2022’nin ocak ve şubat ayı ile pandemi yönünden zorlu bir iki ay geçirmiştir.

Mart ayı bittiğinde ölüm sayısı günlük 60’a, vaka sayısı günlük 16 000 civarına düştü.

Nisan 26’da ölüm sayısı da 16’a düşmüştür vaka sayısı da 2600’e düşmüştür.

Tam da bu tarihte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. Ancak iki istisna belirtti. Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında vakalar bin’in altına düşene kadar maske takmaya devam edilecek.

Mayıs ayı bittiğinde ölüm sayısı günlük 3’e, vaka sayısı günlük 1000 civarına düştü.

Mayıs ayı covid için bizlere umut aşılayan bir ay olmuştu. Mayıs ayını en özel kılan durum, hastalığın neredeyse durma noktasına gelmiş olması yanında, artık neredeyse pandeminin simgesi haline gelmiş olan MASKE’nin, kapalı mekanlarda takılmasının zorunlu halden çıkarılmış olması idi. Ama sonuçları nasıl olacaktı ileriki aylarda görülecekti.

Mayıs ayında iyileşen vaka sayısı, vaka sayısından daha fazla olması ile tüm toplumu rahatlatırken, haziranda durum ilk kez tersine dönüyordu. Yani haziran ayı iyileşen vaka sayısı, vaka sayısından daha az rapor edildi. Bu durum virüs’ün hareketlendiğini gösteriyordu.

Nitekim Haziran ayı bittiğinde ölüm sayısı günlük 13’e, vaka sayısı yeniden günlük 10 000 civarına çıktı.

Temmuz ayı bittiğinde ölüm sayısı günlük 333’e, vaka sayısı yeniden günlük 370 000 civarına çıktı.

Ağustos ayı bittiğinde ölüm sayısı günlük 210’a düştü, vaka sayısı günlük 46 000’e düştü.

Eylül ayı bittiğinde ölüm sayısı günlük 48’e düştü, vaka sayısı günlük 23 000 civarına düştü.

Ekim ayı bittiğinde ölüm sayısı günlük 25’e düştü, vaka sayısı günlük 11 000 civarına düştü.

Kasım ayı bittiğinde ölüm sayısı günlük 35’e, vaka sayısı günlük 15 000 civarında tesbit edildi.

Özellikle 2022’nin mayıs ayında vaka tablosunun iyileşme yönüne dönmesi, yapılan test sayısının azalmasına, dolayısıyla da vakaların belki de olması gerekenden daha az tesbit edilmesine neden olmuştur. Ayrıca toplumun yarısından çoğu da bağışıklanmış oldu.

Özellikle 2022’nin son 4 ayında gripal enfeksiyonlar, çok arttı.

Bu artışın nedeni aslında covid’den korunmak için maske takılan yıllarda çok az gördüğümüz gripal enfeksiyonların, mayıs ayından beri maskelerin çıkarılmasıyla, her zamanki gripal enfeksiyonların sanki artmış gibi görülmesidir.

Aslında maske kullanmak bir sağlık konforuydu. Çünkü covid nedeniyle maske kullananlar, beraberinde gripal enfeksiyonlardan, alerjik uçucu maddelerden, damlacık enfeksiyonu ile yayılan tüm enfeksiyon amillerinden de korunmuşlardır. Maskelerin tekrar çıkarılmasıyla saydığımız bu hastalıklar yeniden toplumda artan sayıda görülmeye başlamışlardır. O nedenle bu günlerde neredeyse 2-3 yıldır maske takma nedeniyle çok az gördüğümüz gripal enfeksiyonlar ( influenza A-B ), alt solunum yolu enfeksiyonları ( RSV ), artık yeniden hastane yataklarını hatta yoğun bakım yataklarını doldurmaya başlamışlardır.

SMA tarama testi :

2021 yılında Ordu Tabip Odası,Ordu ilinde Spinal Müsküler Atrofi ( SMA ) geni ile bebeklerin doğmaması için bir proje planlamış, evlilik öncesi isteyen çiftlere SMA tarama testinin ücretsiz olarak yapılabilmesi için konuyu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Hilmi Güler’e götürmüş, büyük destek görmüş, konuya sonunda Sağlık Bakanlığımız sahip çıkmış ve tüm evlenecek çiftlere 23 Aralık 2021 yılında ‘’ SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN.’’ mesajını yayınlamış, 2022 yılı ise bu testin tüm ülkede başarılı bir şekilde yönetilmesiyle geçmiştir.

Sağlıkta Artan Şiddet, Malpraktis ve Hekimlerin gelecek seçenekleri arasında

Yurt dışına yönelimlerin de olması  :

Özellikle son 10 yılda hekimlere ve sağlık personellerine, hem de pandemide tüm dünyanın takdirini kazanmış Türk doktorlarına ve sağlık personeline hız kesmeksizin giderek artan düzeyde ve sayıda meydana gelen şiddet, çıkarılan kanunlara rağmen aynı hızda devam etmektedir.

Ordu Sağlık Platformu 2022 temmuz ayında ‘’ beyaz kod verilmeyen şehir ‘’ ve HEKİM DOSTU ŞEHİR ORDU sloganıyla Ordu’da Ordu tabip Odasının girişimiyle tüm sağlık sendikalarının bu amaç için bir araya gelmesiyle kuruldu. Sağlıkta şiddetin engellenmesinde tüm paydaşların gücünden yararlanarak, ülkemize de model olabileceği öngörüldü.

Sağlıkta hekimlere açılan malpraktis davaları, hekimleri yapacakları tedaviler konusunda tedirgin etmiş, bu şikayetlerin bazıları da, hekimlerden para kazanmak amacıyla art niyetli hasta yakınları tarafından yapılmış fakat sonuçları itibariyle, hekimleri mesleklerini özgürce yapabilme konusunda tedirgin etmiştir. Böylece hekimler, hastanın tedavisine direk olarak girmektense, tedaviye konsültan olarak yardımcı olmayı hatta mümkünse ilgili bir üst kuruma sevk etmeyi de bir seçenek olarak akıllarında tutmuşlardır.

Hekimler, özgürce tıp bilimini uygulamanın yollarını ifa edeceklerine, üzerlerine gelen bu malpraktis davalarının çokluğu ve tazminatların da ödenemeyecek kadar yüksek oluşu nedeniyle, kendilerini nisbeten koruyabilecek yeni yöntemler aramaya başlamışlardır. Bu durum 2023 yılına girerken, yeni kanun da çıksa, hekimlerin mesleklerini bilim ışığında özgürce yapmasında en büyük engel gibi duracağa benziyor.

Hekimler üzerindeki bu kara bulutlar, üniversite sınavından TUS sınavına kadar hatta ülkemizin tıp geleceğine kadar her aşamayı etkileyecektir görüşündeyiz.

Bu olumsuz durum, üniversite sınavlarına giren parlak öğrencilerin tıp mesleğini seçmemelerine, arka sıralardan gelen öğrencilerin tıp mesleğini seçmesiyle tıp mesleğinin yüzdelik diliminin daha da genişlemesine, sıralama olarak daha aşağı seviyelerden öğrenci almasına neden olmuştur kanaatindeyim.

Bu kaotik ortamda artık tıp öğrencileri uzman olmak istemiyorlar, aile hekimi veya işyeri hekimi gibi stresi daha az hekimlik uygulamalarında görev almayı daha çok tercih etmektedirler.

TUS yani tıpta uzmanlık sınavına giren hekimler de daha sakin uzmanlık branşlarını seçiyorlar ( Biyokimya, Radyoloji, Dermatoloji, Fizik tedavi gibi ), kritik branşlar ise boş kalıyor seçilmiyor.

Ayrıca tüm bu yaşanan olumsuzluklar, bazı genç hekimlerimizin, ( sayıları aslında hiç de azımsanacak kadar değil ) yurt dışından değişik ülkelerden gelen teklifler ve çalışma şartları nedeni ile yurt dışına yönelmelerine neden olmuştur. Tıp gibi, tüm dünyanın pamuklar kadifeler içerisinde sarıp muhafaza ettiği meslek mensupları, ne yazık ki ülkemizde bu sorunlardan kurtuluş çaresini yurt dışına gitme alternatifinde aramaya başlamışlardı. Ülkemizin tıp gibi müstesna bir mesleğindeki yetişmiş kadrosunu, 1 kişi bile olsa  yurt dışına kaptırmak çok acı bir durumdu.

Bu durum da gelecekte, ülkemizin hep dünyaya önderlik yaptığı tıp mesleğinde bir eksiklik yaratabilecektir kanaatindeyim.

Hekimleri temsil etmeyen

Türk Tabipleri Birliği :

Hekimlerin hiçbir sorunuyla ilgilenmeyip, radikal- bölücü fikirlerin peşinde koşan, en son olarak da kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftira atarak ülkemizi uluslararası arenada zor durumda bırakmak isteyen TTB merkez konseyi yönetim kurulu başkanı, artık gerçek yüzünü belli etmiştir.

İnşaallah 2023 yılı ile birlikte, Türk Tabipleri Birliği adının başındaki tüm Türk hekimlerimizin güç aldığı ve şeref duyduğu TÜRK kelimesine layık olan ve hekimleri temsil kabiliyetine haiz olan yeni bir başkan ve yeni bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Ordu Tabip Odamız tarafından da mevcut TTB merkez konseyi yönetimi ve başkanı defalarca istifaya davet edilmiştir.

Tüm Türk hekimlerinin de istediği budur. Seçim sisteminde yapılan bir değişiklik ile, azınlığın çoğunluğa hükmetmesi önlenebilir. Hekimlerin illerdeki tabip odalarına sahip çıkmaları yüreklendirilmeli ve teşvik edilmelidir. TTB’nin kurtuluşu ve milli unsurlarla 1953’deki kuruluş ayarlarına dönebilmesi, inşallah 1923 yılında sağlanabilecektir.

2023 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, bereket getirmesini ve hekimlerimizin tüm sorunlarının çözüldüğünü gösteren yıl olmasını dilerim.

 

Uzm. Dr. Ali COŞKUN

Ordu Tabip Odası Başkanı