Günde 1 fincan kahveden fazlası, ağır hipertansiyon hastalarının ölüm riskini artırıyor…

Günde 1 fincan kahveden fazlası, ağır hipertansiyon hastalarının ölüm riskini artırıyor…

Japonya’da yapılan çok insanı kapsayan ve uzun yıllar süren bir araştırma sonucundan elde edilen verilere göre, günde iki veya daha fazla fincan kahve içen şiddetli hipertansiyonu (HTN) olan kişilerde, kahve tüketmeyenlere kıyasla uzun vadeli kardiyovasküler hastalıktan (CVD) ölüm riski iki katına çıkıyor .

Farkedildi ki : “Ağır” kahve tüketimi ( günde en az iki fincan ), normal kan basıncı olanlarda  veya hafif  ( birinci derece ) hipertansiyonu  olanlarda değil, ancak şiddetli hipertansiyonu olan kişilerde artan kalp damar hastalıklarından  mortaliteyi  ( ölüm riskini ) artırmaktadır.

Japonya’da ayrıca 18.000’den fazla kadın ve erkeğe dayanan ve 19 yıl süren takipte, bu analizin sonuçlarına göre, “Yeşil çay’’ tüketiminin de ölüm’e etkisi de araştırıldı, Yeşil çay’ın tüm kan basıncı kategorilerinde artan kalp damar hastalıkları nedeniyle ölüm riski arasında bir ilişki bulunamadı.

Daha önceki araştırmalar, daha fazla kahve alımının genel popülasyonda hipertansiyon olayı ve ölüm riskini azaltabileceğini göstermişti, ancak aynı zamanda hipertansiyonlu kişiler arasında kısa vadede kan basıncını artırabileceğini de göstermiştir. Bu nedenle koruyucu etkiler, bireyin kan basıncına bağlı görünmektedir.

Eski ve yeni araştırmalar sentez yapıldığında, hakim görüşe göre : “Hipertansifler kafeinin etkilerine karşı daha hassas oldukları için, kafeinin zararlı etkileri, koruyucu etkilerinden daha ağır basabilir ve şiddetli hipertansiyonu olan kişilerde ölüm riskini artırabilir.” Şeklinde yorum yapıldı.

İçinde kafein bulunan kahve ile birlikte yeşil çay da araştırıldı. İçinde kafein olan Yeşil Çaydan dolayı, artan bir ölüm riski ise gösterilemedi.

Analiz, Japonya’da yaşayan 40-75 yaş arası 18.609 katılımcının (%65’i kadın ) verilerine dayanıyordu. Katılımcılar tıbbi geçmişleri, diyetleri ve yaşam tarzları hakkında kendileri tarafından bildirilen anketleri tamamladılar.

Başlangıç kan basınçları beş kategoriye ayrıldı:

optimal ve normal olanlar (< 130/85 mm Hg);

yüksek normal (130-139/85-89 mm Hg);

derece 1 Hipertansiyon  (140-159/90-99 mm Hg);

derece 2 Hipertansiyon (160-179/100-109 mm Hg); ve

derece 3 Hipertansiyon (> 180/110 mm Hg).

Bu çalışmada derece 2 ve 3 kategorileri “ağır” Hipertansiyon olarak tek bir kategoride birleştirildi.

Katılımcılara bir ankette tükettikleri kahve ve yeşil çayın sıklığı ve miktarı soruldu ve günlük kahve tüketimi dört seviyeye kategorize edildi (arada sırada veya hiç, bir fincandan az, bir fincan veya iki veya daha fazla fincan) . Günlük yeşil çay tüketimi de fincan sayısına göre 6 sınıfa kategorize edildi (ara sıra veya hiç, bir fincandan az, bir ila iki fincan, üç ila dört fincan, beş ila altı fincan veya yedi veya daha fazla fincan).

Ortalama 19 yıllık takipte toplam 842 katılımcı öldü.

Daha fazla kahve tüketimi, yalnızca günde iki veya daha fazla fincan kahve içen ve derece 2-3 hipertansiyonu olan katılımcılar arasında, artan kalp damar hastalıkları sonucu ölüm ( mortalitesi ) riski de arttı.

Ayrıca ilave bir bilgi daha verelim : Günde iki veya daha fazla kahve tüketilirse, kan pH’sı asiditeye doğru kaymakta, bu da kandaki en önemli taşıyıcı molekül olan albümin’in taşıdığı molekülden, hedef hücrelere gitmeden ayrılmasına neden olmaktadır. Bu taşınan maddeler ilaç olduğunda, ilaçların etkisi zayıflamış olacaktır. Bu taşınan maddeler hormon olduğunda, hormonlar hedef organa gidemeden asidite yüzünden albüminden ayrılabileceğinden, hormon etkisi eksik görülecektir.

Öyleyse buradan çıkardığımız sonuç : Yüksek tansiyonu olanlar, kahveden uzak dursunlar ya da en fazla 1 küçük fincan içebilirler, ama daha fazlası değil. Ayrıca kronik hastalıkları nedeniyle devamlı ilaç almak zorunda kalanlar başta olmak üzere, ilaç alanlar, hormonal düzensizlikleri olanlar, en azından bu süreler içinde kahveden belirtilen ölçülerde uzak dursunlar.

Kaynak : Journal of the American Heart Association. 2022;0:e026477

 

Uzm. Dr. Ali COŞKUN