Kuvvetli tokalaşan depresyonu kovar !

Tokalaşırken sıkı – kuvvetli tokalaşanlar,
daha az depresyona giriyorlar.
( El kavrama gücünüz artarsa, depresyona girme riskiniz azalır. El kavrama gücünüz azalırsa, depresyon kapınızda olabilir. )

Yeni araştırmalar : Yaşlı insanlarda ortaya çıkan demans’ı ( bunamayı) önlemek için, daha güçlü bir el kavramanın koruyucu faydaları varken, zayıf el kavramanın ise , daha yüksek depresyon riskiyle bağlantılı olduğu göstermiştir.


115.000’den fazla yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, erkeklerde 40 kg’a ve kadınlarda 27 kg’a kadar daha güçlü el ile kavrama ve kaldırma ile daha düşük depresyon riski ortaya çıkmıştır.

Yani el kavrama gücü ile depresyon ters orantılı bulunmuştur. El ne kadar kuvvetli kavrar ise o kadar az depresyon görülür o kişide.
Araştırmacı doktorlar buna ilave olarak, fiziksel güç ile depresyon riski arasında bir doz-yanıt ilişkisi olduğunu da ekliyorlar. Yani kuvvet, depresyonu belli bir noktaya kadar azaltabiliyor. Çok ağır
depresyonlarda etki edemiyor.
Bulgular 5 Aralık 2022’de The British Journal of Psychiatry’de yayınlandı.


Depresyon testi için kolay,hızlı,güvenilir bir gösterge : El kavrama Kuvveti
Depresyon, önemli bir halk sağlığı sorunudur ve toplumlarda bireyler arasında görülen depresyondaki artışın, ortaya çıkmasını önlemeye yönelik önleyici faktörler de araştırılmalıdır.
El kavrama kuvvetinin, hem sarkopeni (yaşa bağlı kas kütlesi kaybı) hem de dinapeni (yaşa bağlı kas gücü kaybı) için kullanımı kolay, hızlı ve güvenilir bir gösterge olduğu ve bu durumun da depresyonla orantılı olduğu gösterilmiştir.


Çünkü depresyon beyin fonksiyonu ile ilişkili olmasına rağmen, beyin fonksiyonlarının iskelet kasının üzerine düzenleyici bir rolü olması, bu durumu da izah edebilmektedir.
Egzersiz, depresyonda anahtar bir rol oynamaktadır, çünkü kas kütlesinin yanı sıra, kas gücünü de artırabildiği için, sistemik enflamasyonu azaltma yönünde etki yapar ve nöroplastisite, nöroendokrin ve oksidatif stres tepkilerini de iyileştirebilmektedir.


Kaynak : Br J Psych. Published online December 5, 2022. Medscape – 20 Aralık 2022.

Uzm. Dr. Ali COŞKUN
Ordu Tabip Odası Başkanı