Otopsi sonucu : Lahana ve ıspanak

Chicago’daki RUSH Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Nöroloji bölümünden Yeni bir çalışma 9 Mart 2023’de yayımlandı ve sonuçta, yaşlanan beyni korumak için sağlıklı bir diyetin benimsenmesini destekleyen güçlü kanıtlar sunmaktadır.

Ölen yaşlı yetişkinlerde yapılan bir otopsi çalışmasında, ölmeden yaklaşık on yıl önce MIND +Akdeniz diyetlerine bağlı kalanlarda, beyinde daha az beta-amiloid vardı yani daha az Alzheimer hastalığı ile ilişkili patoloji gözlenmiştir.

Bu diyetleri en yakından uygulayanların ölüm anında Alzheimer hastalığı teşhisi konma olasılığı, otopsi ile bile neredeyse %40 daha düşük bulunmuştur. 

Sağlıklı bir Akdeniz diyetinin beyinde daha az amiloid plak birikmesine yol açtığı gösterilmiştir.

 Yeşil Yapraklı Sebzelerin hekimbaşı LAHANA, yardımcısı ıspanak !

MIND diyetininMediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay – Sinir harabiyetini geciktirici Akdeniz diyeti ) öncülüğünü, 2020’de 64 yaşında kanserden ölen Chicago’daki RUSH Üniversitesi Tıp Merkezi’nden beslenme epidemiyoloğu olan merhum Martha Clare Morris, ScD yaptı.

Benzer olmasına rağmen, Akdeniz diyeti sebze, meyve ve haftada üç veya daha fazla porsiyon balık önerirken, MIND diyeti diğer sebzelerle birlikte ıspanak, lahana ve karalahana gibi yeşil yapraklı sebzelere öncelik verir. MIND diyeti ayrıca meyveleri diğer meyvelere göre önceliklendirir ve haftada bir veya daha fazla porsiyon balık önerir. 

Mevcut çalışma, ölen 581 yaşlı ( 84-91yaş arası ) yetişkine odaklandı.Tüm katılımcılar,yaklaşık 7 yıl takip edildiler, Ortalama ölüm yaşı 91 idi.Ölümden sonra yıllık klinik değerlendirmelerden ve beyin otopsisinden geçmeyi kabul ettiler.

Ölüm anında 224 katılımcı (%39) klinik demans tanısı aldı ve 383 katılımcı (%66) ölüm anında patolojik Alzheimer hastalığı tanısı aldı.

Araştırmacılar, Alzheimer hastalığı patolojisi ile ilişkili MIND+Akdeniz diyetlerini ve diyet bileşenlerini araştırmak için bir dizi regresyon analizi kullandılar. Ölüm yaşı, cinsiyet, eğitim, APO-ε4 durumu ve toplam kaloriyi kontrol ettiler.

Genel olarak, her iki diyet de daha düşük Alzheimer hastalığı patolojisi ile önemli ölçüde ilişkiliydi. 

Akdeniz+MIND diyetini en yakından takip eden bireylerde, akranlarından 12-19 yaş daha genç olan bir beyin ve bu gençliğe paralel, az oranda beta-amiloid yükü görüldü. 

Bireysel diyet bileşenleri ile ilgili olarak, haftada yedi veya daha fazla porsiyon yeşil yapraklı sebze ( LAHANA, ISPANAK ) yiyenler, bir veya daha az yiyen akranlarına göre daha az Alzheimer hastalığı patolojisine sahip görüldüler.

Haftada yedi veya daha fazla porsiyon sebze yiyenlerin beyinlerinde, haftada en az porsiyon sebze yiyenlere kıyasla neredeyse 19 yaş daha genç olmaya karşılık gelen plak miktarları vardı. Bu muazzam bir bulguydu.

Akdeniz + MIND diyetine bağlılığın, Alzheimer hastalığı patolojisi varlığında bile, yaşlı yetişkinlerin hafıza ve düşünme becerilerini geliştirebileceği gösterilmiştir.