Anıtkabirde Olmak…

İstiklal savaşımız arefesinde, bu büyük ulusun tarihini unutup, kurtuluş için, içimizden bazı gafiller İngiliz himayesini istemekte, bazı gafiller Amerikan mandasını istemektedir.
Atatürk ise kararını: “Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardır. O da millî hâkimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak ! ”olarak vermiştir.
Atatürk’ün dayandığı bu en güçlü inanç : Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklâle sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklâlden yoksun bir millet, medenî insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık görülemez. Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Halbuki, Türk’ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!…
O halde, ya istiklâl ya ölüm!

Ordu Tabip Odası Başkanlığını 2020 yılından beri, pandemi savaşlarının içinden yönetebilmek, ayrıca Türk tabipleri Birliğini her türlü tehlikeli mihraklardan uzak tutmak ve seçimlere hazırlanıp, Türk hekimlerini gerektiği gibi temsil kabiliyeti olan, en liyakatli yönetim kurulu ile temsil edebilmek için, meslek odamızın merkezini Vatansever hekimlerden oluşturabilmek adına durmadan çalışmaktayız.

Atamızın aziz canını emanet ettiği  Türk hekimleri olarak, bize her durumda güveni tam olan Atamızın manevi huzurunda, onu ziyaret edebilmek, Türk hekimlerinin de rotasını çizecekti. Bu amaçla Genelkurmayımızla yapılan resmi yazışmalar sonucunda, Anıtkabir komutanlığından özel izin alarak, ziyaretimizi gerçekleştirdik.

En önemli anlardan biri de, Anıtkabirdeki mozoleye çelenk sunmak ve misakı milli kulesindeki anı defterine hissiyatımızı yazmaktı. Çok duygu yüklü anlardı.

Şehit dedem BERBEROĞLU lakaplı ” Er Ali ” de anı defterindeki aziz satırlarda yerini aldı. Çok mutluyum.