SODYUM

SODYUM hücre Membranlarının depolarizasyonunda da önemlidir. Membran depolarizasyonunu sağlayan sodyumun içeri girmesidir. Bu durumda aşağıdaki şekil örnek olarak verilmiştir ve meydana gelen işlem sırası 1,2,3,4 diye numaralandırılmıştır. İçeri sodyumun girmesiyle membran aşağıdaki şekilde gösterildiği yönde depolarize olmaya başlar ve önüne çıkan kapıyı açtırır. Bu kapı, kalsiyumun içeri girmesini sağlayan Voltaj bağımlı kalsiyum kanalının ekstra sellüler sıvı yüzeyine bakan kapısıdır. Kapı açılınca bu sefer içeri kalsiyum girer. Bu örnekte bir motor nöron hücresinin presinaps modeli verilmiştir.

Şekil 1 : Voltaj bağımlı Kalsiyum kanalı ( soldaki şekil 1. Aşama, sağdaki şekil 2. Aşamadır ).

Vücut sıvı kompartımanlarının farklı iyonik konsantrasyonlara sahip olması bize birçok olumsuz durumu önceden tanımamıza olanak sağlar. Örneğin Ekstra sellüler sıvının hakim katyonu olan sodyum, normalde terde ihmal edilebilecek kadar daha düşük konsantrasyonlarda bulunur. Bu çok önemlidir. Çünkü eğer bir insan çok terliyorsa, öncelikle ciddi su kaybediyordur, terle sodyum kaybı yok denecek kadar azdır ve bu durum o kişinin Ekstre sellüler sıvısında sodyumu konsantre ederek tuttuğunu yani, hipernatremiye girdiğini gösterir.

Sodyum muhtevaları birbirine benzer olan kompartımanlar da vardır. Bunlar kan ve intestinal sıvı kompartımanıdır. İntestinal sıvıda hatırı sayılır ölçüde potasyum da vardır. Şiddetli diyare vakalarında su kaybı’nın yanında ciddi oranda potasyum kaybı da olur ve sonuçta kanda hipokalemi meydana gelir. Fakat plazma sodyum konsantrasyonu çok etkilenmez. Bu durumu bir şekille gösterirsek daha iyi anlaşılacaktır.

Şekil  2 : Vücut sıvılarında Anyon Gap formülünü oluşturan iyonların derişimleri.