Hayatınızı Krebs’e borçlusunuz !

Sir Hans Adolf Krebs, 25 Ağustos 1900’de Almanya’nın Hildesheim kentinde doğdu. Hildesheim’da Yahudi bir doktor olan kulak, burun ve boğaz hastalıkları cerrahı olan Georg Krebs ‘in oğludur. Krebs, Hildesheim’daki Gymnasium Andreanum’da eğitim gördü ve 1918 ile 1923 yılları arasında Göttingen, Freiburg-im-Breisgau ve Berlin Üniversitelerinde tıp okudu. Berlin Üniversitesi Üçüncü Tıp Kliniğinde bir yıl geçirdikten sonra, 1925’te Hamburg Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesini aldı ve ardından bir yıl Berlin’de kimya eğitimi aldı. 1926’da Berlin-Dahlem’deki Kaiser Wilhelm Biyoloji Enstitüsü‘nde Profesör Otto Warburg’a asistan olarak atandı ve 1930’a kadar burada kaldı.

Berlin Üniversitesindeki Tıp öğrencileri 1910

 

1930’da, önce Altona Belediye Hastanesinde Profesör L. Lichtwitz yönetiminde ve daha sonra Freiburg-im-Breisgau Üniversitesi Tıp Kliniğinde Profesör S. J. Thannhauser yönetiminde hastane işine geri döndü.

Haziran 1933’te Nasyonal Sosyalist Hükümet atamasını sonlandırdı ve Sir Frederick Gowland Hopkins’in daveti üzerine Cambridge Üniversitesindeki Cambridge’deki Biyokimya Okulu’na gitti.

Sheffield Tıp Okulu amblemi.
Sheffield Tıp Okulu amblemi.

1935’te Sheffield Üniversitesi’nde Farmakoloji Öğretim Üyesi ve 1938’de orada yeni kurulan Biyokimya Bölümü’nün Sorumlu Öğretim Üyesi olarak atandı.

1938’de  Yorkshire’dan Margaret Cicely Fieldhouse ile evlendi. İki oğlu Paul ve John ve bir kızı Helen var.

Universitede-Krebsin-kafesi
Sheffield Universitesinde Krebs’in kafesi

 

1945’te bu atama daha da yükseltildi, Profesör ve kendi Bölümünde kurulan Tıbbi Araştırma Konseyi’nin araştırma biriminin direktörlüğüne yükseltildi.

Sheffield Tıp Okulu

Sheffield Tıp Okulu

1954’te Oxford Üniversitesi’nde Whitley Biyokimya Profesörü olarak atandı ve Tıbbi Araştırma Konseyi’nin Hücre Metabolizması Araştırma Birimi Oxford’a transfer edildi.

Profesör Krebs araştırmalarında, temel olarak aracı metabolizmanın çeşitli yönleriyle ilgilendi. Çalıştığı konular arasında memeli karaciğerinde üre sentezi, kuşlarda ürik asit ve pürin bazlarının sentezi, gıda maddelerinin oksidasyonunun ara aşamaları, elektrolitlerin aktif taşınma mekanizması ve hücre solunumu arasındaki ilişkiler , adenosin polifosfatların üretimi yer almaktadır. 

Hans Krebs 22 Kasım 1981’de öldü.

Krebs
Krebs

 

Sir Hans Adolf Krebs, 25 Ağustos 1900, Almanyada Hildesheim’de doğdu,  22 Kasım 1981’de , İngiltere’de Oxford’da hayata gözlerini yumdu, 1953 Nobel Fizyoloji Ödülü‘nü ( Fritz Lipmann ile birlikte) aldı. Trikarboksilik asit döngüsü ya da sitrik asit döngüsü veya kendi adıyla anılan Krebs döngüsü olarak da adlandırılan keşfi yaptı. Bir dizi kimyasal reaksiyonun canlı organizmalarda keşfi olan bu hayati döngü, bundan sonraki tüm tıp müdahalesine yön verdi. Bu döngünün keşfi, insan hayatı ile alınan önemli tıbbi kararlarda büyük katkı sağlamıştır.

Bu döngü’nün tıbba öğrettikleri sayesinde hekimler hastalara en uygun tavsiyeleri veriyorlar, ilaçlar bu döngü hesaba katılarak hazırlanıyor, bakterilerin bile benzer döngüleri inhibe edilerek, antibiyotikler daha da geliştirilmektedir. Yani bu döngünün bulunması, hem biyokimya tıbbı için hem de tüm tıp birimleri için yol gösterici olmuştur ve o nedenle Krebs, büyük bir iş başarmıştır.

Adolf Krebs

 

Bu kombine ve kompleks reaksiyonlar, şekerlerin, yağların ve protein bileşenlerinin, karbon dioksit, su ve enerji açısından zengin bileşiklere parçalanmasıyla oluşan maddelerin, oksijenli ortamda dönüşümünü içerir.

Sir Hans Adolf Krebs

 

Freiburg Üniversitesi’nde 1932 yılında, Krebs , Alman biyokimyacı Kurt Henseleit ile birlikte amonyağın memeli dokusunda üreye dönüştürüldüğü bir dizi kimyasal reaksiyon döngüsünü  keşfetti ve buna üre döngüsü denir. Amonyaktan çok daha az toksik olan üre, daha sonra çoğu memelinin idrarıyla atılır. Bu döngü aynı zamanda amino asit argininin’in de ana kaynağı olarak hizmet eder.

Yahudi bir doktorun oğlu olan Krebs, 1933’te İngiltere’ye gitmek için Nazi Almanya’sını terk etmeye zorlandı ve araştırmalarına Cambridge Üniversitesi’nde devam etti (1933–35). Yorkshire’daki Sheffield Üniversitesi’nde (1935–54) Krebs, şekerler karbon dioksit, su ve enerji verecek şekilde tamamen oksitlendiğinde, güvercin karaciğerinde ve göğüs kasında üretilen belirli dört karbonlu ve altı karbonlu asitlerin miktarlarını ölçtü.

sheffield univ
sheffield universitesi

 

1937’de Krebs, şeker parçalanmasının son ürününü, daha sonra iki karbonlu asetik asidin “aktive” bir formu olduğu gösterilen, dört karbonlu oksaloasetik asitle sitrik asit oluşturmak üzere birleştiren bir kimyasal reaksiyon döngüsünün varlığını gösterdi.

Döngü, bir dizi ara bileşik aracılığıyla oksaloasetik asidi yeniden üretirken, adenosin trifosfat (ATP; hücrenin kimyasal enerji deposu) formunda yüksek enerjili fosfat bağları oluşturmak için hemen kullanılan karbon dioksit ve elektronları serbest bırakır. Neredeyse tüm metabolik reaksiyonların merkezinde yer alan ve yüksek organizmalarda gıda kaynaklı enerjinin üçte ikisinin kaynağı olan trikarboksilik asit döngüsünün keşfi, hücre metabolizması ve moleküler biyolojinin temel bir anlayışı için hayati önem taşıyordu.

copley-madalyası
copley-madalyası

 

Krebs, 1954’ten 1967’ye kadar Oxford Üniversitesi’nin fakültesinde İngiliz biyokimyacı Hans Kornberg ile birlikte görev yaptı. Pek çok yayını arasında, 1957’de H. L. Kornberg ile ortaklaşa yayınladığı canlı organizmalarda Krebs veya sitrik asit döngüsü önemlidir. Transformation in Living Matter (1957) ‘ı yazdı ve aynı zamanda (Anne Martin ile birlikte) Reminiscences and Reflections (1981)’u yazdı.

İngiliz biyokimyacı Hans Kornberg
İngiliz biyokimyacı Hans Kornberg

 

Krebs, 1947’de Londra Kraliyet Cemiyeti Üyesi seçildi. 1954’te Kraliyet Cemiyeti Kraliyet Madalyası ve 1958’de Hollanda Fizik, Tıp Bilimi ve Cerrahi Cemiyeti Altın Madalyası kendisine takdim edildi. 1958’de şövalye ilan edildi. Chicago, Freiburg-im-Breisgau, Paris, Glasgow, Londra, Sheffield, Leicester, Berlin (Humboldt Üniversitesi) ve Kudüs Üniversitelerinden fahri doktora derecelere ve kürsülere sahiptir. 

Kraliyet Cemiyeti ona 1961’de Copley Madalyası ( Copley Madalyası, tüm disiplinlerden bilim insanları için İngiltere merkezli Royal Society tarafından verilen bilim ödülüdür. Royal Society tarafından hâlen verilen en eski ödül olan madalya muhtemelen dünyanın da en eski bilim ödülü unvanına sahiptir ) verdi.

Lipmann
Lipmann

 

Fritz Albert Lipmann (12 Haziran 1899, Königsberg, Ger. [şimdi Kaliningrad, Rusya] – 24 Temmuz 1986, Poughkeepsie, NY, ABD), Almanya doğumlu Amerikalı biyokimyacı, (Sir Hans Krebs ile birlikte) 1953 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, yiyeceklerin hücresel olarak enerjiye dönüştürülmesinde rol oynayan önemli bir katalitik madde olan koenzim A’nın keşfini buldu.

Lipmann
Lipmann