10 adımda CORONA takibi

  1. Makale ve kitaplarda yazan bilgi : covid 19 virüsünün insanlarda yaptığı hastalığın kuluçka ( inkübasyon ) süresi 2 hafta’dır. Oysa bizim sahada gördüğümüz : Genellikle ilk temastan sonra ilk semptomun çıkış zamanı arasındaki süre yaklaşık 5 gündür. Bilindiği gibi inkübasyon süresinde virüsün herhangi bir yöntemle ölçülebilme şekli pek mümkün olmamaktadır.
  2. Büyük araştırma laboratuvarlarında Virüs’ün kültürler için izolasyon zamanı inkübasyon süresinin ikinci yarısı ile hastalığın 10. günü arasındaki kısıtlı zamandır.
  3. Hastalığın ilk semptomu görüldüğü hastalığın 1. gününden ilk antikorun oluştuğu 10. gününe kadar insan vücudunda antikor oluşmaz. Bu dönemde PCR ( Polimeraz Cahin Reactions ) metodu ile virüs RNA yükü tesbit edilebilir. Bu durumda sonuç pozitif çıkarsa kişi akut dönem hastasıdır demektir.
  4. Hastalığın 10. gününden sonra oluşan antikorlar ( IgM ve Ig G ) hızlı kaset test ( immünokromatografik ) ile veya cihazlarla tesbit edilebilirler. Eğer kişi pozitif ise bu pozitiflik şimdiki bilgilerimize göre en az 20 hafta devam etmektedir.
  5. PCR testi ile virüs RNA’sı akut hastalık döneminde pozitif çıkmışsa, 5. haftaya kadar pozitiflik devam ederken, genellikle 5. haftadan sonra negatifleşir.
  6. Sahada gördüğümüz hastalığın seyri nedeniyle şu sonuca varabiliriz : Kişilere ilk şüpheli temastan 15 gün sonra veya ilk semptom çıktıktan 10 gün sonra antikor testleri ( covid 19 IgM ve IgG ) yapılabilir.
  7. Antikor testi yaptırmada en doğru zamanı bulmak için ilk semptom ( Ateş, vücut kırgınlığı, öksürük vs. ) ‘dan sonra 10 gün sayılır, 11. gün kan alınırsa antikor testleri için doğru zamandır. 
  8. Maske ve siperlik kullanmak, en riskli ve kalabalık bölgelerde  çalışanların mutlaka kullanmak zorunda olduğu korunma aksesuarlarıdır.
  9. Her vatandaşın yanında, biri yüzünde olmak üzere günlük en az 2 maskesi olmalıdır.
  10. Korunma tedbirleri ile ömür boyu sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Maske kullanmak, özellikle çocuklara evde maske kullanma eğitimlerini oyun ile göstermek ve çocukların dışarıda mutlaka maske ile dolaşmalarını sağlamak, insanlarla aramızda en az 1.5  metre mesafe ve her zamankinden daha fazla su ve sabunla temizlik ve işten eve gelince duş almak, dışarıda giyilmiş elbiseleri balkonda bir gece bekletmek her kötü hastalığın önüne geçecektir.